Neuhrazené příspěvky

Vytvořeno: pondělí 5. listopad 2018 16:23

Žádáme členy, kteří neuhradili členské příspěvky , aby tak co nejrychleji učinili. Jinak bohužel děti nebudou moci startovat na závodech. Platba musí být na účtu klubu nejpozději ve čtvrtek tj. 08.11.2018.