členské příspěvky

Vytvořeno: čtvrtek 19. září 2019 11:48

Žádáme o uhrazení členských příspěvků .

Do poznámky prosíme napsat jméno a příjmení dítěte a VS : rodné číslo dítěte .

-Číslo účtu klubu je : 160941643/0300

-rodiče, kteří budou skládat příspěvky v hotovosti na pobočce musí nahlásit VS a poznámku

Členské příspěvky pro tento školní rok :

1.platba září - leden :

3x týdně .......................7.500,-Kč

1x týdně .......................5.100,-Kč

sourozenci 3x týdně ........6.800,-Kč

2.platba únor - červen :

- viz 1.platba