Členské příspěvky

Vytvořeno: čtvrtek 23. leden 2020 10:38

 Členské příspěvky

Příspěvky se platí za školní pololetí, vždy nejpozději k 20. září a 20. únoru, a to převodem na bankovní účet                                       číslo: 160 941 643 / 0300

 

Do poznámky prosíme napsat jméno a příjmení dítěte, jako variabilní symbol datum narození dítěte.

 

I přes zdražení nájmu bazénu na rok 2020 zůstávají zatím členské příspěvky stejné viz níže:

 

 

Členské příspěvky pro školní rok 2020

2.platba únor - červen :

2x nebo 3x týdně účast na tréninku .......................7.500,-Kč

1x týdně účast na tréninku .....................................5.100,-Kč

sourozenci 3x týdně účast na tréninku ...................6.800,-Kč

 

V případě nezaplacení příspěvků do daného termínu bude člen vyloučen z tréninků do doby

uhrazení příspěvků.

Předem děkujeme za včasné uhrazení členských příspěvků.

Zobrazeno: 413