Podmínky pro vstup do bazénu k 3.11.2021

Vytvořeno: středa 3. listopad 2021 9:56

Dobrý den,

Dne 16.9.2021 jsme vám zasílali upozornění týkající se  nutnosti dodržovat aktuálně platné podmínky pro vstup do PSP. 

Vzhledem k tomu, že se tyto podmínky od 1.11.2021 mění, zasíláme vám aktuální informace (viz příloha) a zároveň upozorňujeme na skutečnost, že za bezinfekčnost plavců a žáků, kteří se účastní organizované výuky nebo tréninku odpovídá sportovní klub nebo pedagogický dozor.  Individuálně vstupující plavci atd. , s vyjímkou dětí do 12 let, mají nadále povinnost prokazovat svou bezinfekčnost před průchodem turniketu do areálu PSP.  Způsob prokazování – viz příloha.

Doplňující informace pro školy:

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/prvni-stupen

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Tyto podmínky není možno v prostorách PSP naplnit, proto i nadále platí nutnost prokazování bezinfekčnosti i v rámci školní plavecké výuky.

Zobrazeno: 495